Archiwum działu ‘Dokumenty’

Szykują się duże zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej

21 lipca 2011
Komisja Etyki Zawodowej przy NRA przedstawiła projekt zmian Kodeksu Etyki Adwokackiej. Nowelizacja przede wszystkim uwzględnia współczesne warunki techniczne, zmienione otoczenie prawne oraz uwzględnia zmiany funkcjonowania samorządu adwokackiego w związku ze wzrostem liczebności adwokatury.

Doradca podatkowy nie wyręczy adwokata

20 lipca 2011
Doradca podatkowy nie jest uprawniony do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie podatkowej – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że przywilej ten mają w zasadzie tylko adwokaci i radcy prawni.

VAT od urzędówek płaci spółka

13 lipca 2011
Radca prawny wykonujący zawód wyłącznie w spółce osobowej nie jest podatnikiem VAT z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Podatnikiem jest sama spółka.

Więcej komisji odwoławczych

12 lipca 2011
23 lipca wejdzie w życie przepis umożliwiający powołanie więcej niż jednej komisji odwoławczej do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego.

Adwokaci o ustawie o państwowych egzaminach prawniczych

4 lipca 2011
Adwokatura stara się powstrzymać przyjęcie zmian w prawie, które pozwoliłyby reprezentować klientów przed sądami osobom nie mającym przygotowania zawodowego, w oparciu o sam dyplom ukończenia studiów prawniczych.