Archiwum działu ‘Dokumenty’

Uchwała Nr 10 Krajowego Zjazdu Adwokatury

19 listopada 2010
Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej zatwierdza...

Uchwała Nr 9 Krajowego Zjazdu Adwokatury

19 listopada 2010
Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury zatwierdza sprawozdanie Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 8 Krajowego Zjazdu Adwokatury

19 listopada 2010
Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury zatwierdza sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Uchwała Nr 7 Krajowego Zjazdu Adwokatury

19 listopada 2010
Na podstawie art. 56 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury zatwierdza sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uchwała Nr 6 Krajowego Zjazdu Adwokatury

19 listopada 2010
Krajowy Zjazd Adwokatury przyznaje przez aklamację pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym Adw. Tadeuszowi de Virion...