Archiwum działu ‘Publicystyka’

Sądom zabraknie mówców

5 marca 2009
Znowelizowane przepisy dotyczące aplikacji doprowadzą do upolitycznienia zawodu adwokata.

Polska adwokatura to samorząd, nie korporacja

1 lutego 2009
Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej skardze daje świadectwo niezrozumienia roli i pozycji samorządów zaufania publicznego, a w wypowiedziach dla mediów nie odróżnia pojęć „korporacja" i „samorząd".

Czego się boi doktor? Egzaminu adwokackiego?

29 stycznia 2009
Artykuł doktora Jerzego Kopyry pod znamiennym i prowokującym tytułem „Adwokaci i radcowie prawni: Kto się boi doktora?" („Rz" z 22 stycznia) stawia co najmniej dwie fałszywe tezy. Pierwszą, że liderzy samorządu adwokatów są przeciwni zasilaniu szeregów palestry przez dobrze wykształconą...

Adwokatura, czyli 90 lat samodzielności

24 grudnia 2008
Obchodząca właśnie "' swoje 9Olecie odrodzona Adwokatura Polska może się pochwalić dorobkiem, który sarna stworzyła i którego sama musiała często bronić, Na tym tle dość osobliwie wyglądają wątpliwej jakości odgórne pomysły ulepszania palestry, dawane jej w prezencie na ten jubileusz...

Rzeczpospolita potrzebuje niezawisłych sędziów

20 grudnia 2008
Artykuł sędziego Marka Celeja („Niezawisłość sędziowska wymaga niezależności finansowej", „Rz" z 19 grudnia), w którym autor wyraża zaniepokojenie kwestią uposażeń sędziowskich, wywołuje uczucie zawstydzenia.