Archiwum działu ‘Publicystyka’

Oddolne zmiany byłyby lepsze

19 grudnia 2008
Samorząd adwokacki opowiada się za utrzymaniem istniejącej odrębności zawodów adwokata i radcy prawnego. Uważam, że dzisiejsze przepisy gwarantują adwokatom pełną niezależność od organów państwa i innych podmiotów.

Egzaminy ustne dla adwokatów są konieczne

16 grudnia 2008
Dla adwokata elokwencja jest równie ważna jak wiedza o prawie. Niestety, tej prostej prawdy zdają się nie rozumieć politycy dążący do zniesienia egzaminów ustnych na egzaminach kończących aplikacje adwokackie - pisze członkini Naczelnej Rady.

Racja wiceministra ważniejsza niż los 10 tysięcy niedoszłych aplikantów

9 grudnia 2018
Posługiwanie się półprawdami, manipulowanie faktami oraz wykorzystywanie argumentów ad personam na trwałe weszło, niestety, do publicznej dyskusji. Pół biedy, jeśli po tego rodzaju środki sięgają politycy podczas kampanii wyborczej (a ta toczy się od pewnego czasu permanentnie) - rządzi się...