Archiwum działu ‘Publicystyka’

Minister może wpisać na listę adwokatów

14 czerwca 2011
Rozpatrując odwołanie od uchwały okręgowej rady adwokackiej o odmowie wpisu na listę adwokatów, minister sprawiedliwości nie jest ograniczony do samego jej uchylenia.

Wartości a sukces zawodowy prawników

4 czerwca 2011
Na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pod redakcją Elżbiety Łojko i Moniki Dziurnikowskiej-Stefańskiej „Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?” zawierająca materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 27 listopada 2009 r. O etyce w...

Jak obciążać kosztami postępowania dyscyplinarnego

2 czerwca 2011
Zgłoszone zostały uwagi do zasad obciążania obwinionych kosztami postępowania dyscyplinarnego.

Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji tylko dla zdających „ministerialny” egzamin

1 czerwca 2011
Zaświadczenie o ukończeniu aplikacji może zostać wydane jedynie osobie wpisanej na listę aplikantów adwokackich po 9 września 2005 r.

Skreślenie z listy aplikantów adwokackich po dwukrotnie niezdanym egzaminie

1 czerwca 2011
Osobę wpisaną na listę aplikantów przed 10 września 2005 r. można z niej skreślić, jeśli dwukrotnie nie zdała egzaminu zawodowego. Niepowodzenie na egzaminie oznacza bowiem, że aplikacja nie została ukończona w terminie.