Archiwum działu ‘Publicystyka’

Adwokatura w Tygodniku Powszechnym

30 grudnia 2010
W świątecznym wydaniu Tygodnika Powszechnego ukazał się obszerny dodatek poświęcony polskiej adwokaturze.

Media o Zjeździe Adwokatury

22 grudnia 2010
Krajowy Zjazd Adwokatury został opisany w ponad 60 publikacjach w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Informowały o nim go zarówno fachowe gazety: Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna, jak też stacje radiowe.

Między powiatem a metropolią

1 listopada 2010
Zmiana struktury organizacyjnej Adwokatury może przynieść tylko ograniczone korzyści, a na pewno nie jest uniwersalnym rozwiązaniem problemów palestry.

Adwokatura powiatowa czy metropolitalna

1 listopada 2010
Pierwszym krokiem na drodze do przywrócenia prestiżu zawodu adwokata może być zmiana struktury regionalnej samorządu adwokackiego.

Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich – 15 maja 2010 r.

10 maja 2010
Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich.