Około 14 500 osób skorzystało z pomocy prawnej w ramach Trzeciego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W tej ogólnopolskiej akcji wzięło udział ponad 900 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Warszawa, 15 maja 2010 r. Zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką akcja „Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich” zakończyła się sukcesem. Z porad adwokatów i aplikantów adwokackich skorzystało ponad 14,5 tysiąca osób. Z danych napływających z całego kraju wynika, że wiele osób odwiedzających kancelarie uzyskało dodatkowo po kilka porad z różnych dziedzin prawa. Wprawdzie akcja zakończyła się formalnie o godzinie 15.00, jednak liczne kancelarie przedłużyły udział w akcji, chcąc udzielić pomocy wszystkim zainteresowanym. Podczas tej edycji akcji do wielu kancelarii zgłaszały się osoby niepełnosprawne, co może być efektem współpracy Adwokatury z ośrodkami pomocy społecznej.

Odwiedzający kancelarie najczęściej przychodzili po pomoc w sprawach spadkowych i rodzinnych. Adwokaci doradzali np. w sprawach sporów między spadkobiercami, podziału majątku po rozwodzie czy uprawnień do alimentów. Porady adwokatów dotyczyły też m.in. spraw majątkowych i lokalowych oraz ubezpieczeń społecznych. – Trzecia edycja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich potwierdziła, że ta inicjatywa tragicznie zmarłej pod Smoleńskiem Prezes NRA adw. Joanny Agackiej–Indeckiej była i nadal jest bardzo potrzebna – stwierdził adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA. Podkreślił on, że w ten sposób udało się połączyć społeczną potrzebę konsultacji prawnych ze społeczną dojrzałością adwokatów.

– Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za ogromne zaangażowanie. Osobne podziękowania należą się dziennikarzom. Cieszę się, że traktują naszą akcję jako godne uwagi zdarzenie. Liczę na dalszą tak dobrą współpracę – powiedział adw. Marciniak. Dzisiejsze przedsięwzięcie Adwokatury, podobnie jak poprzednie liczne akcje o charakterze pro bono, nawiązują do podstawowej misji adwokatury, jaką jest pomoc potrzebującym. – Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym państwo nie zapewnia osobom niezamożnym bezpłatnej pomocy prawnej zanim sprawa trafi do sądu. Naszą akcją staramy się wypełnić tę lukę – zauważyła adw. Monika Strus-Wołos, koordynator akcji.