Autor: Biuro prasowe
26 listopada 2010

Wraz z końcem września, towarzystwo ubezpieczeń HDI Asekuracja zainicjowało ogólnopolską kampanię skierowaną do osób poszkodowanych przez powódź, która dotknęła w tym roku Polskę. Celem akcji „HDI dla powodzian” jest edukacja społeczeństwa w zakresie radzenia sobie z anomaliami atmosferycznymi oraz pomoc wszystkim ludziom i instytucjom, poszkodowanym w wyniku powodzi.

Wraz z końcem września, towarzystwo ubezpieczeń HDI Asekuracja zainicjowało ogólnopolską kampanię skierowaną do osób poszkodowanych przez powódź, która dotknęła w tym roku Polskę. Celem akcji „HDI dla powodzian” jest edukacja społeczeństwa w zakresie radzenia sobie z anomaliami atmosferycznymi oraz pomoc wszystkim ludziom i instytucjom, poszkodowanym w wyniku powodzi.

Polska dochodzi do siebie po jednej z najtragiczniejszych klęsk żywiołowych w swojej historii. Podczas majowej i czerwcowej powodzi, która dotknęła całą Europę Środkowo-Wschodnią, woda wyrządziła potężne straty. Bilans powodzi w Polsce to: 554 000 zalanych hektarów ziemi w prawie 2200 miejscowościach; 30 000 ewakuowanych osób; 25 ofiar śmiertelnych (najwięcej w Europie) i 12,5 mld złotych oszacowanych szkód.

W obliczu powyższych materialnych i niematerialnych strat towarzystwo ubezpieczeń HDI Asekuracja zdecydowało się pomóc wszystkim tym, którzy dotknięci zostali skutkami powodzi w Polsce i stworzyć platformę łączącą instytucje ofiarujące pomoc z jej odbiorcami. Idea ta została wprowadzona w życie 29 września w Gorzycach (mała miejscowość na południu Polski, jedna z najbardziej dotkniętych klęską żywiołową) gdzie, zainicjowano ogólnokrajową kampanię społeczną „HDI dla powodzian”.

W pierwszym etapie kampanii zdecydowano się wspomóc oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej, które w trakcie powodzi odegrały nieopisaną rolę w ratowaniu życia i dobytku ludzi. Uznano, że najlepszą formą wsparcia będzie nowoczesny sprzęt do usuwania skutków powodzi. Autorzy kampanii zdecydowali się więc na zakup wysokowydajnych pomp osuszających. W kolejnym etapie, który znajduje się już w fazie realizacji, wsparcia spodziewać się mogą także ośrodki oświatowe i przede wszystkim sami powodzianie.

- Właśnie ruszamy z programem „Wspólne czytanie z HDI Asekuracja”, będącym drugim z etapów kampanii „HDI dla powodzian”. Przewiduje on przekazanie kilku tysięcy książek i lektur szkołom podstawowym i bibliotekom z terenów najbardziej zalanych – tłumaczy Anita Makowska Dyrektor Departamentu PR i Marketingu HDI Asekuracja. – Jednocześnie w siedmiu województwach uruchomimy Mobilne Centra Wsparcia. Będą to miejsca, gdzie każdy będzie mógł przyjść i zasięgnąć nieodpłatnie rady prawnika, psychologa i eksperta do spraw ubezpieczeń. MCW będą pomagały powodzianom w ich codziennych sprawach oraz edukowały na przyszłość na okoliczność radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Dzięki osobistemu kontaktowi z tymi ludźmi będziemy też w stanie lepiej ich zrozumieć oraz dokładniej ukierunkować przyszłą pomoc – opisuje inicjatorka kampanii.

Dzięki temu, że kampania realizowana jest na wielu płaszczyznach, zwiększy się liczba osób, która zostanie objęta pomocą. Jest to niezwykle istotne, ponieważ właśnie wyciągnięcie pomocnej dłoni do jak najliczniejszego odbiorcy było jednym z głównych celów akcji. Patrząc na efekty dotychczasowych działań, już teraz można powiedzieć, że udało się zrealizować założenia przyświecające całemu przedsięwzięciu.

- Zorganizowanie kampanii „HDI dla powodzian” to dla nas wyzwanie, które zdecydowaliśmy się podjąć jako firma odpowiedzialna społecznie. Pomoc ludziom to bardzo szczytny cel, ale nie może ona być prowadzona jedynie pro forma. Rozwiązywanie rzeczywistych problemów i dotarcie do konkretnych ludzi oczekujących na wsparcie to dla nas prawdziwa misja całej inicjatywy. Pomimo satysfakcji, jaką czerpiemy z realizowanych działań, życzymy sobie i wszystkim, by już nigdy nie było potrzeby organizowania podobnej kampanii – podsumowuje Anita Makowska.

Wszystkie informacje o przebiegu kampanii, instytucjach biorących w niej udział, poradniki ekspertów i gotowe wzorce radzenia sobie ze skutkami powodzi znajdują się na stronie internetowej całej operacji – www.hdidlapowodzian.pl. Każdy zainteresowany znajdzie na niej harmonogram Mobilnych Centrów Wsparcia i zakres innych działań realizowanych w trakcie kampanii. Ale przede wszystkim portal pełni rolę Wirtualnego Centrum Wsparcia, które zapewnia powodzianom bezpośredni kontakt z psychologiem, prawnikiem i specjalistą ubezpieczeniowym poprzez dyżury ekspertów on-line.

Kampanię społeczną HDI dla powodzian wspierają: Naczelna Rada Adwokacka, Polska Izba Ubezpieczeń, Polski Czerwony Krzyż, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej, Radio dla Ciebie, Radio Kolor oraz Gazeta Ubezpieczeniowa.

Biuro prasowe:
Łukasz Ogonowski
Ciszewski Financial Communications
kom: 692 547 241
tel: (48 22) 488 42 04
e-mail: logonowski@publicrelations.pl