Autor: biuroprasowe
31 stycznia 2011

Już po raz ósmy Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz z dziennikiem “Rzeczpospolita” organizuje konkurs Prawnik Pro Bono.

Inicjatywa ta ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom i instytucjom społecznym.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji (00—031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5) do 15 lutego 2011 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej fundacji: http://www.fupp.org.pl/index.php?id=probono2010

Dotychczasowi laureaci nagrody to m.in. adw. Maria Sawicka oraz adw. Bogumił Jopkiewicz. W ubiegłym roku wyróżnienia otrzymali też adw. Monika Strus-Wołos i adw. Roman Nowosielski.

Kapituła, w skład której wchodzą m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, prof. Andrzej Zoll, prof. Marek Safjan, min. Krzysztof Kwiatkowski oraz red. Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego “Rzeczpospolitej”, będzie brać pod uwagę zaangażowanie nominowanej osoby w: nieodpłatną pomoc prawną dla osób lub organizacji, aktywność na rzecz rozwoju działalności dobroczynnych, tworzenie organizacji społecznych zajmujących się pomocą pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym w ramach programów dobroczynnych, inicjatywy mające na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych, a także dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.