Autor: Biuro prasowe
19 czerwca 2009

Adwokaci będą mogli posługiwać się nowym znakiem identyfikującym palestrę. Będzie on obowiązywał obok tradycyjnego godła Adwokatury. NRA zaleca stosowanie nowego znaku, wprowadzając w ten sposób czytelny znak wyróżniający adwokatów na rozwijającym się rynku usług prawniczych.

Wprowadzenie nowego znaku podyktowały realia rynkowe XXI wieku. Wizerunek stylizowanego orła z literami AP czyli „Adwokatura Polska” ma być czytelnym i łatwo zapamiętywanym przedstawieniem przynależności do palestry. Celem jest nie tylko posiadanie znaku graficznego – taki może mieć każde przedsiębiorstwo czy organizacja. Nowy znak to symbol przynależności zawodowej do samorządu adwokackiego, a więc także gwarancja najwyższej jakości usług, gwarantowanych przez ten samorząd. Ułatwi to poszukiwanie rzetelnej obsługi prawnej obywatelom poszukującym kwalifikowanych prawników. W ten sposób adwokaci będą mogli wyraźnie zaznaczyć na rynku swoją odrębność od np. radców prawnych i wyraźnie podkreślić swoje najwyższe kwalifikacje w rynkowej rywalizacji z „biurami obsługi prawnej”. Nowy znak jest także symbolicznym podkreśleniem wspólnoty adwokatów.

O upowszechnienie nowego znaku zaapelowała w specjalnym liście do dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich oraz do całej palestry prezes NRA Joanna Agacka-Indecka. Obecnie, w czasach, gdy projektodawcy aktów prawnych zmierzają świadomie lub nieświadomie do zacierania różnic między samorządowymi zawodami prawniczymi a absolwentami wydziałów prawa i tzw. doradcami prawnymi, wyraziste określenie naszego zawodu jako prawdziwego zawodu zaufania publicznego jest bardzo istotne – czytamy w liście.

Wprowadzające nowy znak uchwały NRA i jej Prezydium zaznaczają, że nadal obowiązuje dotychczasowe godło – orzeł z dewizą „Prawo, Ojczyzna, Honor”. Nadal będzie ono używane przez organy Adwokatury i nadal ma być obecne na sztandarze i odznace adwokackiej. Wprowadzenie nowego znaku jest dobrowolne, ale zalecane do stosowania przez Naczelna Radę Adwokacką. Nie oznacza to zatem konieczności rezygnacji ze znaków graficznych używanych przez kancelarie – stanowi to bowiem ich kapitał rynkowy, który władze Adwokatury szanują. Jednak NRA zachęca do jak najszerszego stosowania nowego znaku. Jego wzór mają otrzymywać młodzi adepci zawodu adwokackiego w momencie ślubowania. Wszyscy adwokaci będą mogli odbierać elektroniczną formę znaku w Okręgowych Radach Adwokackich od początku września 2009 r. Znak będzie się pojawiał w przekazach medialnych przy okazji licznych akcji organizowanych przez adwokaturę, np. podczas jesiennej akcji bezpłatnych porad prawnych.

Nowy znak graficzny „Adwokatura Polska” wraz z całym systemem zewnętrznej identyfikacji Adwokatury został wprowadzony uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca 2009 r. Reguły korzystania ze znaku zostały określone w regulaminie ustanowionym przez prezydium NRA w dniu 23 lipca 2009 r. oraz w tzw. Księdze Znaku. Przepisy weszły już w życie, co oznacza że adwokaci mogą posługiwać się nowym znakiem.

Wzór graficzny znaku, został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Ośrodek Badawczy Adwokatury w marcu 2009 r. Autorkami zwycięskiego projektu są panie Monika Gołdyn i Dorota Sawicka.

Uchała NRA wprowadzajaca znak