Autor: Biuro prasowe
25 czerwca 2009

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zajmującą się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom zamierza uruchomić ogólnopolski program pomocy ofiarom przemocy.

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Fundacją Dzieci Niczyje, zajmującą się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, zamierza uruchomić ogólnopolski program pomocy ofiarom przemocy. Przygotowaniom do rozpoczęcia tego programu było poświęcone spotkanie w dniu 25 czerwca 2009 r. w Warszawie, zorganizowane przez komisję ds. działalności publicznej adwokatury przy NRA. W najbliższym czasie zostanie powołany zespół adwokatów i psychologów Fundacji, który zajmie się praktyczną pomocą dla Fundacji. Zespół ten połączy wiedzę i doświadczenie prawnicze oraz psychologiczne. Będzie oferował wszechstronną pomoc polegającą m.in. na poradach prawnych i reprezentacji w sądach (w tym rodzinnych). Z kolei psychologowie Fundacji podzielą się z adwokatami doświadczeniem terapeutycznym przydatnym w pracy z pokrzywdzonymi dziećmi.
- „Sprawa pokrzywdzonych dzieci jest niezwykle wazna nie tylko dla adwokatów, ale dla nas wszystkich jako ludzi. Tego typu sprawy w sądach nigdy nie są wygrane, bo dotykają krzywdy dziecka. Dlatego niezwykle ważne jest aby sprawnie przeprowadzono pierwsze przesłuchanie przez prawników z doświadczeniem.” –
powiedziała adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA.
Prezes NRA dodała, że pomimo, iż aplikanci adwokaccy edukują się z prawa rodzinnego, to samorząd dołoży starań, aby rozszerzyć program szkoleń w tym zakresie, jak również organizować podobne zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego dla adwokatów.
Pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje przyznała, że w związku z rosnącą ilością spraw, prawnicy tej organizacji nie nadążają z pomocą prawną, głównie w zakresie prawa karnego i opiekuńczego. Przyznała, że ofiary przemocy rzadko proszą o pomoc adwokata. Niechętnie zgłaszają sprawy na policję czy też do prokuratury, bojąc się, że mogą jeszcze bardziej zaszkodzić dziecku.
- „Zarówno adwokaci jak też sędziowie i prokuratorzy powinni być odpowiednio przygotowani jak przeprowadzać rozmowy i jak najlepiej ochronić dzieci w tak delikatnych kwestiach. Również rodzice oczekują wsparcia w przejściu przez trudne procedury sądowe, a także w uświadomieniu im ich praw” – powiedziała.
Powoływane przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodki pomocy ofiarom przestępstw udzielają pomocy poszkodowanym rodzinie, powstaje coraz więcej pokoi przesłuchań przyjaznych dziecku. Uczestniczący w spotkaniu wiceminister Krzysztof Kwiatkowski zadeklarował wsparcie dla inicjatywy NRA i Fundacji.

Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja udziela pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działa również na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków, prowadzi program profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci, organizuje także specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych oraz prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.