Adw. Magdalena Fertak z Warszawy, adw. Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska ze Szczecina, adw. Maciej Blimel z Łodzi oraz adw. Tomasz Tarnawski z Krakowa otrzymali medale Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości za zaangażowanie w pomoc prawną udzielaną pro bono. Wyróżnienia wręczył 18 kwietnia br. Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości podczas spotkania podsumowującego dotychczasowe działania Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Adwokatura zawsze jest gotowa do niesienia pomocy potrzebującym. Każdemu człowiekowi, nie tylko pokrzywdzonemu przestępstwem – powiedziała w imieniu wyróżnionych adwokatów adw. Magdalena Fertak.

Minister wręczył również tablicę pamiątkową dla Naczelnej Rady Adwokackiej w uznaniu zasług za zaangażowanie i aktywne włączenie się Polskiej Adwokatury w działalność Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, poprzez udzielanie nieodpłatnych informacji prawnych.

W dzisiejszych czasach szczególnie potrzebujemy autorytetów. Te autorytety w naszym zawodzie nie mogą być budowane przez prestiż ilości wygranych spraw, ale przede wszystkim poprzez pokazanie bardziej ludzkiej, wartościowej twarzy adwokatury. Te autorytety muszą być budowane przez takich cichych bohaterów jak dzisiejsi laureaci – powiedział podczas uroczystości adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Podczas spotkania min. Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że dotychczasowa działalność ośrodków pokazała jak duża jest potrzeba bezpłatnej pomocy prawnej. Te ośrodki to ważne uzupełnienie systemu pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem – zaznaczył Minister. Minister Kwiatkowski wyraził również uznanie za zeszłoroczne zaangażowanie adwokatów w bezpłatną pomoc prawną rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz poszkodowanym powodzianom.
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem istnieją od trzech lat. Od początku ich istnienia adwokatura czynnie włącza się w pomoc udzielając bezpłatnie porad prawnych.

Laureaci wyróżnienia z Ministrem Sprawiedliwości oraz prezesami NRA i KRRP.

Laureaci wyróżnienia z Ministrem Sprawiedliwości oraz prezesami NRA i KRRP.


Prezes NRA odbiera od Ministra Sprawiedliwości tablicę pamiątkową.

Prezes NRA odbiera od Ministra Sprawiedliwości tablicę pamiątkową.


Od lewej: min. Krzysztof Kwiatkowski, adw. Andrzej Zwara, mec. Maciej Bobrowicz, min. Igor Dzialuk.

Od lewej: min. Krzysztof Kwiatkowski, adw. Andrzej Zwara, mec. Maciej Bobrowicz, min. Igor Dzialuk.


Biuro Prasowe NRA