Autor: Biuro prasowe
26 czerwca 2009

Palestra włączy się w akcję pomocy ofiarom przestępstw poprzez bezpłatne porady w specjalnych ośrodkach pomocy. Partnerami akcji są Ministerstwo Sprawiedliwości i Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Palestra włączy się w akcję pomocy ofiarom przestępstw poprzez bezpłatne porady w specjalnych ośrodkach pomocy. Partnerami akcji są Ministerstwo Sprawiedliwości i Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Umowę o współpracy w tej pomocy podpisali w dniu 10 czerwca 2009 r. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joanna Agacka-Indecka, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz koordynatorzy z Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach tego przedsięwzięcia adwokaci oraz aplikanci adwokaccy będą udzielać porad prawnych w tych ośrodkach. W każdym z 16 funkcjonujących w Polsce ośrodków wyznaczony będzie koordynator z okręgowej rady adwokackiej odpowiedzialny za współpracę. Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej będzie uczestniczył w pracach rady ds. pokrzywdzonych przestępstwem powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do zadań Rady należy m.in. przygotowanie opinii dla Ministra Sprawiedliwości na temat kierunków zmian w obszarze związanym z pokrzywdzonymi przestępstwem, opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje w ww. obszarze, a także przedstawianie kierunków zmian dotyczących praw osób
pokrzywdzonych przestępstwem.
Jest to kolejna inicjatywa NRA mająca na celu pomoc prawną dla najbardziej potrzebujących osób. W ubiegłym miesiącu w zorganizowanej przez NRA akcji dnia bezpłatnych porad prawnych adwokatów udzielono 12 tys. porad.