Autor: biuroprasowe
4 czerwca 2011

Około 10 tysięcy porad udzielono podczas V Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W akcji tej wzięło udział 880 adwokatów i aplikantów adwokackich ze 193 miejscowości.

Warszawa, 4 czerwca 2010 r. Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, zorganizowany już po raz piąty przez Naczelną Radę Adwokacką, znów spotkał się z dużym zainteresowaniem społecznym, choć nieco mniejszym niż dotychczasowe akcje. Ze wstępnych szacunków wynika, że udzielono około 10 tysięcy porad. To mniej, niż poprzednio, kiedy liczba ta wynosiła od 12 do 14 tysięcy porad.

Udział adwokatów też był nieco słabszy. Wpłynęła na to niewątpliwie niepewność związana z zasadami opodatkowania nieodpłatnych porad prawnych. Wielu adwokatów obawiało się, że udzieloną w ten sposób pomoc będą musieli zaewidencjonować za pośrednictwem kas fiskalnych i zapłacić z tego tytułu podatek od towarów i usług – albo narazić się na odpowiedzialność karno-skarbową.

Niemniej zarówno adwokaci, jak i ich klienci są z akcji zadowoleni. Sygnały napływające z całego kraju świadczą, że w zdecydowanej większości po pomoc zgłosiły się osoby niezamożne, rzeczywiście jej potrzebujące. Największym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się sprawy spadkowe, rodzinne, pracownicze i emerytalno-rentowe. Częściej niż kiedyś pytano o problemy lokalowe. Jak zawsze pojawiły się też sprawy skomplikowane, wśród nich i takie, które najpewniej trafią przed Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Polska to wciąż jedyny kraj Unii Europejskiej, który nie zapewnia osobom niezamożnym bezpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Choć apelujemy o to od dawna, stosownej ustawy brak. Nasza akcja to wypełnienie tej luki – powiedziała adw. Monika Strus-Wołos, koordynator Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Jej zdaniem spadek zainteresowania akcją świadczy o tym, że dostęp do pomocy prawnej jest w naszym kraju wystarczający. Prawników jest coraz więcej, a powtarzany wciąż pogląd o zawrotnych cenach usług prawnych to mit.

- Cieszę się, że mimo wątpliwości podatkowych do akcji w ogóle doszło. Zwłaszcza, że Dzień Bezpłatnych Porad po raz kolejny okazał się sukcesem. To dzięki inicjatywom takim jak ta wypełniamy treścią hasło adwokatury „Potrzebującym – pomoc”. Mam nadzieję, że kolejna akcja z tego cyklu odbędzie się już pod rządami przepisów zwalniających bezinteresowną pomoc prawną z opodatkowania. Tymczasem dziękuję Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie, a prasie – za nagłośnienie akcji – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

biuro prasowe NRA