Autor: biuroprasowe
18 lipca 2011

2 lipca w Krakowie odbył się lokalny konkurs krasomówczy, w którym udział wzięli aplikanci adwokaccy z izb: częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej i rzeszowskiej.

Zwycięzcą został apl. adw. Michał Rams z Krakowa. Wraz z laureatem drugiego miejsca – apl. adw. Grzegorzem Borkiem z izby kieleckiej – wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu krasomówczego, który odbędzie się jesienią w Warszawie.

Czytaj relację z konkursu krasomówczego adw. Stanisława Jaźwieckiego:

skład jury: od lewej: prof. Tadeusz Malak, adw. Władysław Finiewicz, adw. Jan Kuklewicz, adw. Jerzy Zięba, adw. Wojciech Kilanowski

skład jury: od lewej: prof. Tadeusz Malak, adw. Władysław Finiewicz, adw. Jan Kuklewicz, adw. Jerzy Zięba, adw. Wojciech Kilanowski

adw. Jan Kuklewicz, przewodniczący jury wręcza laureatowi nagrodę

adw. Jan Kuklewicz, przewodniczący jury wręcza laureatowi nagrodę

gratulacje zwycięzcom złożyła adw. Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca komisji doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA

gratulacje zwycięzcom złożyła adw. Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca komisji doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA