Potwierdzeniem dla uwag o zdarzających się okazjach do świętowania jubileuszy w adwokaturze krakowskiej umieszczonych przy okazji relacjonowania 90-lecia urodzin adw. Stefana Płażka, było spotkanie w lokalu ORA w Krakowie dla uczczenia jubileuszu 80-lecia urodzin byłego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej przez dwie kadencje, Pana Mecenasa Ryszarda Raźnego. Zgromadziło ono w dniu 27 lipca 2011 roku nieomal całe Prezydium Rady Adwokackiej w Krakowie, a także Przewodniczącego Konwentu Seniorów. Uroczystość zaszczyciła też swoją obecnością córka Pana Mecenasa Jubilata – Pani dr Małgorzata Raźny.

Pan Dziekan ORA Mecenas Jan Kuklewicz wręczył Jubilatowi kwiaty i stosowny adres podkreślając, iż dajemy w ten sposób wyraz uznaniu i szacunkowi dla Osoby, której wkład w dzieje adwokatury krakowskiej jest mocno zauważalny. Chodzi bowiem o okres zarówno sprawowania funkcji Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej jak i później Dziekana, w którym Jego oddziaływanie na sprawy adwokatury krakowskiej i krajowej było istotne. Spotkanie to dało okazję do wymiany wspomnień, ale i porównania sytuacji adwokatury sprzed około 15 lat i dzisiejszej. Zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowych zasad przyjmowania i kształcenia aplikantów adwokackich, co przyniosło za sobą potrzebę przeorganizowania pracy Okręgowej Rady Adwokackiej. Pomimo piętrzących się trudności adwokatura krakowska została przygotowana do podjęcia wysiłku związanego z nowym sposobem przyjmowania kandydatów do wykonywania zawodu.

Spotkanie było okazją do przypomnienia sobie obok tych poważnych spraw także momentów wywołujących uśmiech i sprzyjających temu, aby przyszłość adwokatury mimo wszystko widzieć w optymistycznym świetle.

Tak więc wbrew zastrzeżeniom, które mógłby zgłosić ktoś przeciwny obchodzeniu jubileuszy, jak choćby Tadeusz Żeleński (Boy) w swym dosyć znanym wierszyku zawartym w “Słówkach”, nadal mamy zamiar czcić jubilatów, wtedy kiedy tak być powinno. Upoważnia nas do tego także szczególne miejsce jakim jest Kraków.

Adw. Stanisław J.Jaźwiecki

Jubilat adw. Ryszard Raźny z obecnym dziekanem adw. Janem Kuklewiczem

Jubilat adw. Ryszard Raźny z obecnym dziekanem adw. Janem Kuklewiczem

koledzy adwokaci składają adw. Raźnemu życzenia

koledzy adwokaci składają adw. Raźnemu życzenia