Autor: biuroprasowe
29 września 2011

Adwokaci i aplikanci mają okazję wziąć udział w ciekawym projekcie, a jednocześnie przyczynić się do lepszego wdrożenia przepisów unijnych do polskiej regulacji postępowania karnego.

Chodzi o wypełnienie elektronicznej ankiety poświęconej jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. Jest to przedsięwzięcie Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, realizujących projekt TRAFUT opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association). Celem akcji jest promowanie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64 ws. prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Adresatami projektu są przedstawiciele szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy zachęcają do zaangażowania sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, adwokatów, pracowników ministerstw sprawiedliwości oraz organizacji zrzeszających tłumaczy sądowych.

Ankieta dostępna jest pod adresem http://webankieta.pl/ankieta/woc3ahrhfrxa/p.

biuro prasowe NRA

Czytaj dyrektywę 2010/64