Autor: biuroprasowe
14 października 2011

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przy współpracy z Dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dr.hab. prof. nadzw. UW Włodzimierzem Gromskim ma zaszczyt zaprosić na V Konferencję Naukową pt. „Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego”, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2011r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W Konferencji jako moderatorzy i paneliści wezmą udział:

 • adw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Uniwersytet Jagielloński, były Minister Sprawiedliwości
 • adw. prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński
 • adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Jerzy Skorupka – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Stanisław Zabłocki – Sędzia Sądu Najwyższego
 • adw. dr Jacek Kruk – Komisja Legislacyjna NRA, Izba Adwokacka we Wrocławiu
 • adw. dr Tomasz Razowski – Izba Adwokacka we Wrocławiu
 • adw. prof. dr hab. Andrzej Kubas – Uniwersytet Jagielloński, były Wiceprezes NRA
 • Wojciech Hermeliński – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • adw. dr Monika Strus-Wołos – Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Sędzia Sądu Apelacyjnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Kras – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 • SSA Andrzej Niedużak – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 • adw. Andrzej Michałowski – Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
 • adw. Dariusz Wnuk – Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
 • adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
 • adw. Andrzej Malicki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Udział w Konferencji Naukowej jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji do dnia 25 listopada br. przez wypełnienie formularza rejestracji elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu: http://www.ora.wroc.pl/index.php?pg=formularz&PHPSESSID=dd3d8c7646998c879cb2130f05914fee