Autor: biuroprasowe
17 października 2011

W dniach 14-16 października 2011 r. wysiłkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz przy wsparciu Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku przy NRA zostały zorganizowane w Olsztynie w gościnnym Omega Hotelu I Mistrzostwa Polski Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w brydżu sportowym.

W rozgrywkach wzięło udział 22 zawodników reprezentujących Izby: bydgoską, toruńską, kielecką, olsztyńską, płocką oraz warszawską.

Rozegrano następujące konkurencje:

1. turniej indywidualny – Mistrzem Polski został adw. Jarosław Kosowski (Kielce) zaś Vice-Mistrzami adwokaci Jan Wasilewski oraz Roman Zieliński obaj z Olsztyna

2. turniej parami na zapis maksymalny – Mistrzami Polski zostali adwokaci Czesław Reut oraz Andrzej Szydziński z Olsztyna zaś Vice-Mistrzami adwokaci Paweł Bubnowski i Jan Wasilewski z Olsztyna oraz Jacek Kozłowski i Tomasz Głuszek z Torunia

3. turniej parami na zapis meczowy – Mistrzami Polski zostali adwokaci Paweł Bubnowski i Jan Wasilewski z Olsztyna zaś Vice–Mistrzami adwokaci Czesław Reut i Andrzej Szydziński oraz Andrzej Domański i Roman Zieliński wszyscy z Olsztyna

4. turniej drużynowy – Mistrzami Polski zostali adwokaci Paweł Bubnowski, Andrzej Domański, Jan Wasilewski, Roman Zieliński z Olsztyna zaś Vice-Mistrzami adwokaci Stefan Bułaciński, Piotr Buchholz, Jarosław Kosowski i Wiktor Kołakowski (Warszawa, Kielce, Ciechanów)

Praktycznie wszyscy uczestnicy Mistrzostw zostali uhonorowani pucharami i nagrodami dzięki hojności sponsorów : Naczelna Rada Adwokacka, Izba Adwokacka w Olsztynie, Wydawnictwa C.H.Beck oraz LexisNexis oraz firma Jubirex – Jerzy Krawcewicz z Olsztyna.

Podczas uroczystej kolacji uczestnicy wspominali co ciekawsze rozdania i opowiadali anegdoty brydżowe, wyrażając jednocześnie przekonanie, że Mistrzostwa należy kontynuować, a Koledzy z Bydgoszczy zgłosili chęć organizacji kolejnych Mistrzostw w przyszłym roku.

Dziękując wszystkim uczestnikom oraz sponsorom pozostaję w przekonaniu, że w kolejnych Mistrzostwach liczba uczestników będzie większa no i że z tak licznego grona Aplikantów zgłoszą się jego przedstawiciele.

adw. Andrzej Szydziński
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego