Autor: admin
22 grudnia 2010

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.
Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.

  Wyższa Komisja Rewizyjna:

 • adw. Sławomir Ciemny, Przewodniczący
  Członkowie:

 • adw. Jadwiga Banaszewska
 • adw. Ewa Czarnynoga
 • adw. Marek Kopczyński
 • adw. Anna Kotowska
 • adw. Ryszard Siciński
  Zastępcy Członków:

 • adw. Janusz Satora
 • adw. Andrzej Woźniak