Autor: biuroprasowe
29 grudnia 2010

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
e-mail: nra@nra.pl

Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej:

Dyrektor:
Łukasz Tkacz

Sekretariat :
Anna Staśkiewicz
tel. 22 505 25 01
faks 22 505 25 08
e-mail: sekretariat@nra.pl

Informacja:
Aleksandra Dybowska
tel. 22 505 25 00
e-mail: info@nra.pl

Kancelaria:
Maria Aniszewska
Elżbieta Kwiek
tel. 22 505 25 02
e-mail: kancelaria@nra.pl

Dział osobowy:
Janina Nowaczyk-Kempa
Katarzyna Pakuła
tel. 22 505 25 03
e-mail: osobowy@nra.pl

Dział skarg:
Jan Dobkowski
tel. 22 505 25 04
e-mail: skargi@nra.pl

Biuro prasowe:
Joanna Sędek – szef biura prasowego NRA
adw. Paweł Wrześniewski – rzecznik prasowy NRA
tel. 22 505 25 23, 505 25 27
e-mail: biuro.prasowe@nra.pl

Dział baz danych:
Agnieszka Jabłońska
tel. 22 505 25 26
e-mail: bazy@nra.pl

Księgowość:
Halina Bieńkowska – główna księgowa
Martyna Górnik
Wiesława Kulesza
tel. 22 505 25 05
e-mail: ksiegowosc@nra.pl

Redakcja Palestry
e-mail: redakcja@palestra.pl

Redaktor Naczelny:
Adw. Czesław Jaworski

Redakcja:
Dr Adam Redzik
Anna Grabowska
tel. 22 505 25 34
e-mail: redakcja@palestra.pl

Ośrodek Badawczy Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera
e-mail: oba@nra.pl

p.o. Dyrektora:
Adw. prof. Piotr Kruszyński

Sekretariat:
Iwona Bulikowska
tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl

Fundacja Adwokatury Polskiej
tel. 22 621 44 12
fap@fap.org.pl
www.fap.org.pl

Zarząd Fundacji:
Adw. Jakub Jacyna, Prezes Zarządu
Adw. dr Zbigniew Banaszczyk
Adw. dr Katarzyna Bilewska
r.pr. Krystyna Sajna-Paliwoda

Centrum Mediacyjne oraz Stały Sąd Polubowny przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im. W. Bayera
tel. 22 621 44 12

Prezes Sądu:
Adw. Ksawery Łukawski

Obsługę Centrum Mediacyjnego i Stałego Sądu Polubownego zapewnia sekretariat Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Muzeum Adwokatury
tel. 22 505 25 00

Dyrektor:
Dr Andrzej Stoga

Zwiedzanie Muzeum możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

Kierownik:
Grażyna Oziemska
tel. 22 505 25 10
e-mail: kancelaria.wsd@adwokatura.pl

Sekretariat:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl

Wyższa Komisja Rewizyjna
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Obsługę Wyższej Komisji Rewizyjnej zapewnia dział księgowości NRA.