Autor: admin
30 grudnia 2010

PREZYDIUM NRA

Andrzej Zwara Adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Zenon Marciniak Adw. Zenon Marciniak
Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Jacek Trela Adw. Jacek Trela
Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Krzysztof Boszko Adw. Krzysztof Boszko
Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej
Krzysztof Komorowski Adw. Krzysztof Komorowski
Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej
Mirosława Pietkiewicz Adw. Mirosława Pietkiewicz
Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej
Ewa Krasowska Adw. Ewa Krasowska
Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej
Małgorzata Gruszecka Adw. Małgorzata Gruszecka
Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Monika Strus-Wołos Adw. dr Monika Strus-Wołos
Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

    Osoby współpracujące z Prezydium NRA:

  • Adw. Andrzej Siemiński, Doradca Prezesa NRA ds. Organizacyjnych i Skargowych
  • Adw. Andrzej Bąkowski, Konsultant Prezydium NRA
  • Adw. Anisa Gnacikowska, Sekretarz Prawniczy NRA
  • Adw. Tadeusz Wiatrzyk, Sekretarz Prawniczy NRA
  • Adw. Agnieszka Winiarska, Sekretarz Prawniczy NRA
  • Adw. Mariusz Woliński, Sekretarz Prawniczy NRA

Dodatkowe informacje i kontakt