Autor: admin
30 grudnia 2010

SKŁADY KOMISJI NRA

  Komisja ds. Prac Parlamentarnych

 • adw. Jacek Trela – Przewodniczący
 • adw. Zbigniew Banaszczyk
 • adw. Radosław Baszuk
 • adw. Leszek Cholewa
 • adw. Roman Giertych
 • adw. Grzegorz Majewski
 • adw. Henryk Romańczuk
 • adw. Henryk Stabla
 • adw. Michał Steinhagen
  • (kontakt w biurze NRA: Maria Aniszewska)

Komisja Finansowa (opiekun komisji: adw. Zenon Marciniak)

 • adw. Żanna Dembska – Przewodnicząca
 • adw. Janusz Steć
 • adw. Remigiusz Fabiański
 • adw. Leon Kasperski
 • adw. Henryk Stabla
 • adw. Rajmund Żuk
  • (kontakt w biurze NRA: Halina Bieńkowska)
   Komisja Doskonalenia Zawodowego (opiekun komisji: adw. Małgorzata Gruszecka)

  • adw. Janusz Steć – Przewodniczący
  • adw. Maciej Łaszczuk – Zastępca przewodniczącego
  • adw. Joanna Kaczorowska
  • adw. Andrzej Malicki
  • adw. Jerzy Zięba
  • adw. Stanisław Kłys
  • adw. Justyna Szpara
  • adw. Katarzyna Zubkiewicz
   • (kontakt w biurze NRA: Anna Staśkiewicz)
   Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich (opiekun komisji: adw. Krzysztof Komorowski)

  • adw. Agnieszka Zemke-Górecka – Przewodnicząca
  • adw. Anna Ślęzak – Wiceprzewodnicząca
  • adw. Anna Borkowska
  • adw. Jadwiga Banaszewska
  • adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas
  • adw. Jerzy Zięba
  • adw. Krzysztof Mądrzycki
  • adw. Janusz Steć
  • adw. Adam Swoboda
  • adw. Marcin Derlacz
  • adw. Jerzy Masiak
  • adw. Stanisław Estreich
  • adw. Elżbieta Nowak
   • (kontakt w biurze NRA: Anna Staśkiewicz)
   Komisja ds. Informatyzacji (opiekun komisji: adw. Krzysztof Komorowski)

  • adw. Rafał Dębowski – Przewodniczący
  • adw. Adam Baworowski
  • adw. Kalina Kluza
  • adw. Dariusz Wojnar
  • adw. Jerzy Glanc
   • (kontakt w biurze NRA: Agnieszka Jabłońska)
   Komisja Legislacyjna (opiekun komisji: adw. Jacek Trela)

  • adw. prof. UJ dr hab. Piotr Kardas – Przewodniczący
  • adw. prof. UJ dr hab. Andrzej Kubas – Wiceprzewodniczący
  • adw. prof. UWr dr hab. Jacek Giezek – Wiceprzewodniczący
  • adw. Krzysztof Bachmiński
  • adw. prof. UGd dr hab. Wojciech Cieślak
  • adw. Prof. UJ dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
  • adw. dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas – Przewodnicząca Zespołu ds. wewnętrznych aktów normatywnych adwokatury
  • adw. prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek – Przewodniczący Zespołu Prawa Konstytucyjnego
  • dr Filip Grzegorczyk
  • adw. Waldemar Gujski
  • adw. prof. UAM Maciej Gutowski – Przewodniczący Zespołu ds. przygotowania projektów prawa o adwokaturze
  • prof. dr hab. Krzysztof Indecki
  • adw. Agnieszka Lisiecka
  • adw. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Kappes
  • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  • adw. LLM Rafał Kos
  • adw. Magdalena Kruk
  • adw. dr Jacek Kruk
  • adw. Andrzej Kurkiewicz
  • adw. dr Grzegorz Łabuda
  • adw. Maciej Łaszczuk
  • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  • adw. dr Anna Maria Niżankowska
  • adw. dr Stanisław Piwnik
  • adw. Radosław Potrzeszcz
  • adw. Bartłomiej Raczkowski – Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy
  • adw. dr hab. Janusz Raglewski
  • adw. Piotr Rawski
  • adw. dr Tomasz Razowski
  • adw. Piotr Sendecki
  • adw. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący Zespołu Prawa Gospodarczego i Handlowego
  • adw. Radosław Skowron
  • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
  • adw. prof. dr hab. Andrzej Szumański
   • (kontakt w biurze NRA: Maria Aniszewska)
    Zespół ds. Postępowań Konstytucyjnych

   • adw. Jacek Skrzydło – Przewodniczący
   • adw. dr Szymon Byczko
    • (kontakt w biurze NRA: Łukasz Tkacz)
     Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury (opiekun komisji: adw. Małgorzata Gruszecka)

    • adw. prof. Piotr Kruszyński – Przewodniczący
    • adw. prof. Wojciech Cieślak
    • adw. dr Monika Zbrojewska
    • adw. dr Szymon Pawelec
    • adw. prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski
    • adw. prof. Piotr Kardas
    • adw. Tomasz Srogosz
    • adw. Radosław Potrzeszcz
     • (kontakt w biurze NRA: Joanna Sędek)
     Komisja Praw Człowieka (opiekun komisji: adw. Zenon Marciniak)

    • adw. Mikołaj Pietrzak – Przewodniczący
    • adw. Katarzyna Szoda-Wolska – Wiceprzewodnicząca
    • adw. Zofia Daniszewska-Dek
    • adw. Wieńczysław Grzyb
    • adw. Tomasz Koncewicz
    • adw. Sebastian Sykuna
    • adw. Magdalena Sykulska-Przybysz
    • adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz
    • adw. Grzegorz Kuczyński
    • adw. Justyna Metelska
    • adw. Monika Gąsiorowska
    • adw. Mateusz Boznański
    • apl. adw. Agata Helena Skóra
     • (kontakt w biurze NRA: Katarzyna Pakuła)
     Komisja Komunikacji Społecznej NRA (opiekun komisji: adw. Andrzej Zwara)

    • adw. Rafał Dębowski – Przewodniczący
    • adw. Katarzyna Czyżewska
    • adw. Anisa Gnacikowska
    • adw. Tomasz Korczyński
    • adw. Piotr Kozioł
    • adw. Aleksander Krysztofowicz
    • adw. Sergiusz Pośpiech
    • adw. Paweł Rybiński
    • adw. Paweł Wrześniewski
    • adw. dr Marcin Zaborski
    • apl. adw. Mariusz Zając
     • (kontakt w biurze NRA: Joanna Sędek)
       Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono

      • adw. Monika Strus-Wołos – Przewodnicząca
      • adw. Alicja Lachowska – Wiceprzewodnicząca
      • adw. Magdalena Fertak
      • adw. Sylwia Grzybowska
      • adw. Kalina Kluza
      • adw. Andrzej Kurkiewicz
      • adw. Dorota Morzuch
      • adw. Tadeusz Titow
      • adw. Andrzej Zacharzewski
       • (kontakt w biurze NRA: Joanna Sędek)
       Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku (opiekun komisji: adw. Ewa Krasowska)

      • adw. Stanisław Estreich – Przewodniczący
      • adw. Justyna Mazur
      • adw. Joanna Kaczorowska
      • adw. Andrzej Kozielski
      • adw. Andrzej Leszczak
      • adw. Stanisław Kłys
      • adw. Adam Swoboda
      • adw. Jerzy Zięba
      • adw. Jarosław Szczepaniak
      • adw. Adam Kiczka
       • (kontakt w biurze NRA: Elżbieta Kwiek)
       Komisja Etyki Zawodowej (opiekun komisji: adw. Jacek Trela)

      • adw. Jakub Jacyna – Przewodniczący
      • adw. Andrzej Malicki – Wiceprzewodniczący
      • adw. Ewa Ślęzak
      • adw. Stefan Skrzypczak
      • apl. adw. Marek Niedużak
      • adw. Wojciech Marchwicki
       • (kontakt w biurze NRA: Katarzyna Pakuła)
       Komisja ds. Zagranicznych (opiekun komisji: adw. Jacek Trela)

      • adw. Małgorzata Kożuch – Przewodnicząca
      • adw. Maciej Łaszczuk – Wiceprzewodniczący
      • adw. Aleksandra Czekaj-Dancewicz
      • adw. Rafał Kos
      • adw. Marcin Radwan-Röhrenschef
      • adw. Joanna Składowska
      • adw. Bartłomiej Sochański
      • adw. Ewa Stawicka
      • adw. Małgorzata Supera
      • adw. Michał Synoradzki
      • adw. Mariusz Woliński
      • adw. Joanna Wsołek
       • (kontakt w biurze NRA: Aleksandra Dybowska)
       Zespół ds. kontaktów z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi (IBA, CCBE, UIA) (opiekun komisji: adw. Jacek Trela)

      • adw. Maciej Łaszczuk – Przewodniczący
      • adw. Grzegorz Majewski
      • adw. Robert Małecki
      • adw. Marcin Radwan-Röhrenschef
      • adw. Leszek Rydzewski
      • adw. Ewa Stawicka
      • adw. Michał Synoradzki
      • adw. Justyna Szpara
       • (kontakt w biurze NRA: Aleksandra Dybowska)
        Kapituła ds. odznaczeń
      • Adw. Rajmund Żuk – Przewodniczący
      • Adw. Andrzej Siemiński
      • Adw. Feliks Sadownik