Autor: admin
15 września 2009

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespienienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia(…)
Art. 80 Prawa o adwokaturze.

  Wyższy Sąd Dyscyplinarny:

 • adw. Jacek Ziobrowski, Prezes
 • adw. Natalia Ołowska-Zalewska, Wiceprezes
 • adw. Jan Antoni Ciećwierz, Wiceprezes
  Sędziowie:

 • adw. Aleksander Berger
 • adw. Anna Bogucka-Skowrońska
 • adw. Andrzej Bryłka
 • adw. Beata Chadaj
 • adw. Stanisław Czarnynoga
 • adw. Krzysztof Degener
 • adw. Wojciech Dereziński
 • adw. Zbigniew Drzewiecki
 • adw. Lech Gąsecki
 • adw. Stefan Jacyno
 • adw. Marek Jagielski
 • adw. Stanisław Jaźwiecki
 • adw. Marek Karczmarzyk
 • adw. Tomasz Kapliński
 • adw. Dariusz Kłos
 • adw. Lesław Myczkowski
 • adw. Ilona Nowakowska-Góra
 • adw. Zygmunt Olchowicz
 • adw. Michał Sienkiewicz
 • adw. Anna Sobocińska-Lorenc
 • adw. Zygmunt Stęchły
  Zastępcy sędziów:

 • adw. Michał Domagała
 • adw. Małgorzata Heller-Kaczmarska
 • adw. Wojciech Czerwień

Strona Wyższego Sądu Dyscyplinarnego